Konstgräs för den offentliga sektorn

Det finns oändligt många olika kombinationer av konstgräs och ifyllningsmaterial - oavsett vad ni är ute efter kan vi hjälpa er. Detta gör oss dock inte unika. Det som gör oss unika är att vi producerar allt konstgräs i moderna och klimateffektiva fabriker i Europa. Dessutom har vi digitaliserat alla processer för att underlätta beställarens besluts- och uppföljningsunderlag – kontakta oss så berättar vi hur.

Scrolla ner på sidan

Användningsområden

Det är en självklarhet att våra produkter är helt fria från hälsofarliga ämnen då vi agerar inom offentliga miljöer som existerar i symbios med mänsklig aktivitet.

Fotbollsplaner

Fotbollsplaner

Få platser tenderar att engagera och förena människor likt en fotbollsplan gör och än bättre blir upplevelsen av en proper och högkvalitativ spelplan. Vi erbjuder konstgräs som garanterar bästa möjliga spelupplevelse och utbudet på konstgräs är stort i relation till vad som efterfrågas med dess tänkta funktion. Den stora fördelen återfinns i slittåligheten hos konstgräset. Vanligt naturgräs behöver vila och återhämta sig mellan träningar och matcher vilket är ett behov konstgräs saknar varpå utnyttjandegraden av spelytan kan maximeras.

  1. Konstgräs
  2. Fyllnadsmaterial
  3. Sand
  4. Sviktpad
  5. Stenmjölslager
  6. Dränerande ytskiktslager
  7. Bärlager och förstärkningslager
  8. Ev. dränlager/ dränerignsledningar
Läs mer
Anlagd park framöver anrik byggnad

Parkmiljöer

Parker är en viktig del i välfärdssamhället då de agerar som oaser och fristäder för miljontals människor världen över i stadsmiljöer. Nackdelen är att gräsytor i parker ständigt måste vårdas och är utsatta för slitage, väder och vind. Med ett stort utbud på konstgräs anpassningsbart efter specifika parker och syften så inbjuder det alltjämt till aktivet och interaktion utan att omfattas av ett överhängande skötselbehov. 

Läs mer
Lekpark med konstgräs

Skola & fritid

En lekplats ska vara tillgänglig för alla och utgöra en säker miljö vilket våra produkter möjliggör. Med konstgräs och/eller gummiytor som underlag främjas framkomsten och åtkomsten för barnen samtidigt som den mjuka ytan minimerar skaderisken vid olyckor. Det skandinaviska klimatet tär hårt på den sand som vanligtvis används i dessa kontexter; kälen under vintertid, torrt under sommaren och lerigt i övergångsårstiderna. Konstgräs och gummiytor är däremot immuna mot vädrets krafter och välkomnar till lek och kreativitet året om.   

Läs mer
Väggren

Trafikmiljöer

Att vistas i trafiken är en fara i sig; både för de som framför fordonen och inte minst för de personer som jobbar i nära anslutning till trafikleder. Gräsbeklädda vägrenar är ett praktexempel på skötselytor som försätter människor i stor fara. Konstgräs är det optimala valet för att lyckas minimera antal skötseltimmar med prioritet på säkerhet.

Tillkommande fördel är också att kontrasten mellan körbana och refug blir extra tydlig vid framförande av fordon. Det är även en fröjd för ögat med t.ex. gröna rondeller istället för jord och ogräs som man inte prioriterar att hålla rent, i kombination med Pureti är det en perfekt kombination.

Läs mer

Om oss

Gräsmiljö Sverige AB är en revolutionär, tillika visionär, på den svenska marknaden med en gedigen och stark historik som rotar sig i koncernen Sports & Leisure Group med sitt säte i Belgien.

Detta fundamenteras i över 30 års erfarenhet av högkvalitativ produktion av konstgräs med distribution i 84 länder. Hållbarhet, design, miljö och kostnadseffektivitet utmärker sig som tydliga ledstjärnor. Med en produktion på över 100 miljoner kvadratmeter konstgräs per år gör oss till Europas största producent.

Modern produktportfölj där kvalitén gör sig rådande i alla led från installation, funktion till recirkulation. I kombination med en digitalisering för att underlätta beslut och underhåll gör oss till en bättre leverantör.

Detta är nästa generations konstgräs.

0
Länder som vi levererar till
90000000
Kvadratmeter konstgräs produceras av oss varje år.
0
Års erfarenhet

Varför välja just oss?

I en era där miljötänk, ekonomiska besparingar och pålitlighet sällan är förenliga framträder Gräsmiljö Sverige AB som en solid aktör som effektivt sammanflätar dessa faktorer genom kunskap och produkttilltro. När man dessutom ser möjligheterna hur vi digitaliserar denna analoga bransch så är frågan finns där någon alternativ leverantör?

Digitaliseringen

Att fatta rätt beslut som inköpare kräver ett bra genomtänkt, väl förberett underlag. Desto bättre underlag desto säkrare kan man vara på sina beslut. Gräsmiljö arbetar för att ge er de absolut bästa förutsättningarna.
Inte bara under installationsprocessen utan även under hela livslängden på respektive projekt. Allt finns att hämta hem i vår portal.

Vilka arbetade med markarbetet och exakt hur är det uppbyggt?
Vart tog det gamla konstgräset vägen och med vilket återvinningsbolag och hur transporterades det?
Hur bra arbetar vi internt med det löpande underhållet?
Hur mycket används våra fotbollsplaner idag i förhållande till vad vi budgeterat?

Alla svar finner du själv på en minut. Transparens är nyckelordet.

Läs mer

Välj helhetslösning eller ta russinen ur kakan

Genom lång erafenhet tillhandahåller vi ett bra pris i samspel med stabila förhållanden och betryggande garantier. Stort fokus återfinns på hållbarhetstänket varpå vår produktion sker i moderna och klimatsmarta fabriker lokaliserade i Europa.

Vi kan erbjuda en helhetslösning innehållande allt runtomkring fotbollsplanen såsom staket, belysning, läktare etc alternativt enbart den bästa tänkbara ekonomiska lösningen att byta ut befintligt konstgräs samt återvinna det gamla. Detta med fokus på minimal miljöpåverkan alternativt återanvända konstgräset på annan plats där kravställningen är mindre.

Läs mer

Innovation och passion

Våran tjänst- och produktkapacitet öppnar upp för attraktiva och funktionella anläggningar med ett genuint socialt ansvar. Gräsmiljö Sverige AB agerar alltid genom innovation och passion för människa, miljö och samhälle.

Läs mer

Pureti- Föroreningar blir till vattenmolekyler

Pureti logo - Improve air quality
Graf över estimerad minskning av NOx
Steg 1 i processen av att föroreningar blir till vattenmolekyler. Trafik och industri genererar luftföroreningar.
1

Trafik och industri genererar luftföroreningar.

Steg 2 i processen av att föroreningar blir till vattenmolekyler. Pureti omvandlar syre och luftfuktighet till O2-radikaler + OH-radikaler.
2

Pureti omvandlar syre och luftfuktighet till O2-radikaler + OH-radikaler.

Steg 3.1 i processen av att föroreningar blir till vattenmolekyler. OH-radikaler attackerar VOC: erna och förvandlar dem till vattenånga och en liten / kvarvarande mängd CO2.
3.1

OH-radikaler attackerar VOC: erna och förvandlar dem till vattenånga och en liten / kvarvarande mängd CO2.

Steg 3.2 i processen av att föroreningar blir till vattenmolekyler. 02-radikaler attackerar NOx och förvandlar dem till ofarliga nitrater.
3.2

02-radikaler attackerar NOx och förvandlar dem till ofarliga nitrater.

Steg 4 i processen av att föroreningar blir till vattenmolekyler. Puretis luftreningseffektivitet på en kvadratmeter konstgräs kan relateras till ett fullt odlat träd.
4

Puretis luftreningseffektivitet på en kvadratmeter konstgräs kan relateras till ett fullt odlat träd.

Mijövänliga

För att minimera miljöpåverkan måste varje projekt vara unikt.

Gräsmiljö arbetar hårt med att kunna erbjuda de bästa möjliga återvinning. Vi anpassar lösningarna efter förutsättningarna och gör detta med full transparens. Vi lyssnar på era önskemål och lever upp till dem, vill ni att vi ska guida er i en hållbar strategi gör vi gärna detta. Varje projekt är unikt för att minimera miljöpåverkan.

Kontakta oss gärna så förklarar vi mer ingående hur vi arbetar och naturligtvis kan vi ge er referenser som bekräftar vår kunskap och våra resultat.

Kontakta oss